A Random Image
Iskola Iskola beköszöntő

Lövői Általános Iskola

Lövõ

Fõ u. 183.

9461

 

Tel.:99/533027

E-mail: sulilovo@t-online.hu

 

Tisztelt Látogató!

Köszönjük hogy ellátogatott községünk honlapjára és ezen belül meglátogatta az iskolánk szekcióját.

Intézményünk könnyen megközelíthetõ, felújított és jól felszerelt, mind sport, mind informatikai, és oktatástechnológiai eszközökkel.

A térség egyik népszerû iskolája vagyunk. Iskolánkba Simaság, Újkér, Nemeskér, Völcsej községekbõl járnak gyerekek, akiket menetrend szerint közlekedõ iskolabusszal ingyenesen szállítjunk.

Az iskola pedagógiai hitvallása a személyiségközpontúságra épül. Tanulóink eltérõ adottságaira, képességeire és tehetségére alapozva, a differenciált pedagógia eszközeivel és az iskolai tevékenységrendszer kínálatával képessé tesszük õket magas szintû teljesítmény elérésére és az önálló tanulásra.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink nyitottak legyenek a szûkebb környezetük és a nagyvilág felé. Hisszük, hogy a szellemi és testi frissesség egymás nélkül elképzelhetetlen, ezért az a törekvésünk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a felelõsséget saját testi és szellemi fejlõdésükért, saját testi egészségük megõrzéséért, hogy képesek legyenek tudatosan elkerülni az egészségüket veszélyeztetõ hatásokat.

Célunk a 6-14 éves tanulóink általános mûveltségének megalapozása életkori sajátosságaik és egyéni képességeik figyelembevételével. A gyenge képességû tanulókat felzárkóztató foglalkozások keretében külön szakember alkalmazásával segítjük a minimális követelmények elsajátításában és a felzárkózásban. Ezekre a feladatokra szakképzett fejlesztõ pedagógus, valamint logopédus áll rendelkezésre. Arra törekszünk, hogy diákjainkat sokoldalú képzéssel készítsük fel a középiskolára. Fontos számunkra, hogy tanulóink képességeiknek megfelelõ eredménnyel végezzék el az általános iskolát, a választott középfokú iskolában megállják a helyüket. További célunk, hogy iskolánk valamennyi tanulójában kialakuljon környezetünk értékeinek tisztelete, védelme, az egészséges életmód kialakításának igénye.

Iskolánkban, az alsó tagozat részére napközi, a felsõ tagozat részére tanulószobai foglakozás áll rendelkezésre, ahol külön pedagógusok segítenek a házi feladat elkészítésében, a tanulás segítésében. Szülõi igényt elégítünk ki a német nyelv, mellett az angol nyelv oktatásának bevezetésével a számítástechnika tantárgy keretén belül az ECDL Start bizonyitvány megszerzésére. Sportfoglalkozásokat jól felszerelt és felújított tornaszoba és egy mûfüves és egy mûanyagpadlós szabványos és esti mérkõzések bonyolítására is alkalmas kézilabdapálya segíti.

Jól mûködõ diákönkormányzattal biztosítjuk tanulóink részére a délután tartalmas eltöltését, a különbözõ programok megszervezését.

Kialakítjuk és biztosítjuk a tanuláshoz és tanításhoz szükséges szakmai feltételeket. Céljaink megvalósítását a demokratikus iskolavezetés, a jól és rendszeresen továbbképzett pedagógusok, a jó színvonalú eszközök és a változatos tanítási módszerek segítik

Az intézményünkben folyó oktató- és nevelõmunka nevelõtestületünk szoros és állandó együttmûködésén alapul.

Az iskola életében, munkájában minden területen a folyamatos fejlõdésre, a minõség tudatos kezelésére törekszünk.

Köszönjük, hogy meglátogatott bennünket, de itt említeném meg, hogy iskolánknak külön honlapjai is vannak. Ezeket a

www.sulilovo.sulinet.hu

domain néven érhetik el.

Kérjük a részletesebb tájékozódás érdekében látogasson el ide is.

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy intézményünk január 1-étől állami fenntartásba került át és jelenleg iskolánk is a Klebersberg Intézményfenntartó Központ tartja fenn és működtetei.

Mindezek a 2012 évi CLXXXVIII tv. 4.§-a alapján történtek.

 

                                                                                                                      Rákóczi Lászó

                                                                                                                           igazgató

 

 


Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

<<  2020. február   >>
H K Sz Cs P Sz V





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Hírlevél
Név
Email cím

Támogatott böngészôk: