A Random Image
Óvoda vezető állás

Lövő község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01. – 2023.07.31. szól.

A munkavégzés helye: 9461. Lövő, Fő utca 180. (Győr-Moson-Sopron megye)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 • Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó szakmai életrajza,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
 • A pályázó nyilatkozata arról, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • A pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására.
 • A pályázatot 2 példányban kérjük mellékelni.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodában szerzett vezetői gyakorlat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ 99/533-552 telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

 • A pályázatot postai úton vagy személyesen Lövő község polgármesterének címezve, a 9461.Lövő,Fő utca 181. címre kell benyújtani.
 • A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a 2018. július 31-ig, Képviselő-testületi hatáskörben kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Lövő község honlapja - www.lovo.hu

 

 

írta: Balogh Anett   ·  2018-05-30 12:00:04    ·  Elolvasom
Óvodai beiratas

írta: Balogh Anett   ·  2018-04-20 19:20:51    ·  Elolvasom
Bölcsöde

írta: Balogh Anett   ·  2018-04-10 14:52:36    ·  Elolvasom
Allas

ovilogo

 

Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 01. 22.- 2018. 06. 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9461 Lövő, Fő utca 180.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekek nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

?         Főiskola, óvodapedagógus,

?         Magyar állampolgárság, feddhetetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

?         Kiváló szintű Gyermekszeretet, türelem, megbízhatóság, empátiás, kommunikációs és együttműködési készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

?         Oklevél/abszolutórium másolat, pályázat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regényiné Demeter Mónika nyújt, a 06304732583 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

?         Elektronikus úton Regényiné Demeter Mónika részére a ovilovo@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő leteltével telefonos egyeztetés, esetleg személyes interjú. Nemleges esetben is visszajelzek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.

írta: Balogh Anett   ·  2017-12-22 09:40:40    ·  Elolvasom
Jótékonysági uzsonna

2016. május 22-én, vasárnap 15.00 – 18.00.óra között, az óvodaudvaron

 

JÓTÉKONYSÁGI UZSONNÁT

 

rendezünk, melyre szeretettel várjuk a község lakosait, családjait!

 

A rendezvény kedvezményezettje

 

BALOGH BENEDEK ÉS CSALÁDJA.

 

A délután folyamán lángosozni, palacsintázni hívjuk a támogatóinkat,

akiket a finom uzsonna mellett citerazenével, jó hangulattal és a segítségnyújtás jóleső érzésével ajándékozunk meg.

 

Házigazda: A Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde felnőtt közössége

írta: Balogh Anett   ·  2016-05-18 13:57:11    ·  Elolvasom
Óvodai beíratás

 

 

A lövői Napsugár Óvodában szeretettel várjuk a leendő kis ovisokat és Szüleiket, a 2016/2017-es nevelési év beíratására!

 

A beíratás ideje:

2016. április 25 – 26..

hétfő - kedd

-        Óvodai kiscsoportunkba 2014. február 28. előtt született gyerekek beíratására kerül sor.

-        Egységes óvoda-bölcsődei csoportunkba 2014. március 1. és 2014. augusztus 31. között született gyerekeket várunk.

-        Kérjük a kedves szülőket, szíveskedjenek megjelenni a beíratáson akkor is, ha a megjelölt korosztályoknál fiatalabb gyermekük előjegyzését szeretnék biztosítani!

 

A beíratásra hozzák magukkal:

                       - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

                       - lakcímkártyáját

                       - TAJ kártyáját

                       - Egészségügyi kiskönyvét.

 

 

 

                                       Regényiné Demeter Mónika

                                                    óvodavezetőírta: Balogh Anett   ·  2016-04-06 16:34:17    ·  Elolvasom
Igényfelmérés

Lövő Község Önkormányzata

családi napközi alapítását tervezi, mely intézmény

az 1 – 3 éves bölcsődés korosztály

napközbeni ellátását hivatott megoldani.

 

A 2016. őszén nyíló intézmény megnyitásához

előzetes igényfelmérés szükséges.

 

Kérjük a szolgáltatásra igényt tartó szülőket,

hogy az óvodai beíratással egyidőben,

2016. április 25-26-án,

hétfőn és kedden 8.00 – 16.00 között

jelenjenek meg az óvodában!

                                                             

 

 

                                   Lövő Község Képviselő testületeírta: Balogh Anett   ·  2016-04-06 16:30:29    ·  Elolvasom

jotekonysagi uzsonna

írta: Balogh Anett   ·  2015-05-04 17:16:14    ·  Elolvasom
költészet-napi est

A kötetlen versünnep házigazdája: a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete

Szeretettel meghívjuk a község versszerető közönségét

az április 10-én, pénteken 18.00 órai kezdettel az SZKK-ban rendezendő

költészet-napi estre. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen hallgatnak verset, vagy vállalkoznak kedvenc verseik elmondására, felolvasására, esetleg szívesen bemutatják saját költeményeiket.

 

 

írta: Balogh Anett   ·  2015-04-02 11:50:57    ·  Elolvasom
Óvodai beíratás

A lövői Napsugár Óvodában szeretettel várjuk a leendő kis ovisokat és Szüleiket, a 2015/2016-es nevelési év beíratására!

 

A beíratás ideje:

2015. május 7-8.

csütörtök - péntek

-        Óvodai kiscsoportunkba 2013. február 28. előtt született gyerekek beíratására kerül sor.

-        Egységes óvoda-bölcsődei csoportunkba 2013. március 1. és 2013. augusztus 31. között született gyerekeket várunk.

-         

Kérjük a kedves szülőket, szíveskedjenek megjelenni a beíratáson akkor is, ha a megjelölt korosztályoknál fiatalabb gyermekük előjegyzését szeretnék biztosítani!

 

A beíratásra hozzák magukkal:

                           - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

                           - lakcímkártyáját

                           - TAJ kártyáját

                           - Egészségügyi kiskönyvét.

 

 

 

                                               Regényiné Demeter Mónika

                                                             óvodavezető

írta: Balogh Anett   ·  2015-04-02 11:48:02    ·  Elolvasom
Óvoda Bábszínház

babszinhaz

írta: Balogh Anett   ·  2015-02-25 20:04:48    ·  Elolvasom
Jótékonysági könyvv&aacu

konyvasar

írta: Balogh Anett   ·  2015-01-15 19:54:42    ·  Elolvasom
Ovi_beiratkozas_2014

Az óvodai beiratkozás időpontja 2014. május 5-én és 6-án lesz a 2014/2015 -ös nevelési évre.

Részletek:

http://lovo.hu/rendeletek/Ovoda/ovodai_beiratás_2014.pdf

írta: Hollósi Gábor   ·  2014-03-27 14:57:44    ·  Elolvasom
allashirdetes_ovi_2

A Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdetóvodai dajkamunkakör (közalkalmazotti jogviszony) betöltésére.

Részletek:

http://lovo.hu/rendeletek/Ovoda/ovodai_dajka-palyazati_kiiras.pdf

írta: Hollósi Gábor   ·  2013-12-09 06:46:00    ·  Elolvasom

Ismét megrendezésre került Lövőn a környékbeli óvodák olimpiája. A rossz idő ellenére sok gyerek, óvónéni és szülő vett részt a sport eseményen. Nagyon jó hangulatban zajlott le a rendezvény. A gyerekek nagyon ügyesek, lelkesek és kitartóak voltak.

Végeredmény:

 1. Pereszteg
 2. Sopronhorpács
 3. Fertőszentmiklós I.
 4. Süttör 
 5. Lövő
 6. Fertőszentmiklós II.
 7. Nagycenk
 8. Egyházasfalu

Képek

írta: Balogh Anett   ·  2013-05-23 13:55:47    ·  Elolvasom
Fűtés_rekonstrukció_Óvi

Lövő Község Önkormányzata 2010 évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázat elbírálásakor 21,3 mFt összegű támogatást ítélt meg az óvoda épületszerkezeti és fűtési rekonstrukciójára. A beruházás teljes összege 28,4 mFt, a támogatáson felüli részt az önkormányzat biztosítja.

 Bővebben:

http://lovo.hu/rendeletek/letoltesek/honlap_megjelenes_ovoda.pdf

http://lovo.hu/rendeletek.php?dir=letoltesek%2F

 


írta: Hollósi Gábor   ·  2013-02-18 09:55:45    ·  Elolvasom
Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

<<  2020. február   >>
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Hírlevél
Név
Email cím

Támogatott böngészôk: