A Random Image
Óvoda vezető állás
2018-05-30 12:00:04   ·   írta: Balogh Anett

Lövő község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01. – 2023.07.31. szól.

A munkavégzés helye: 9461. Lövő, Fő utca 180. (Győr-Moson-Sopron megye)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 • Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó szakmai életrajza,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
 • A pályázó nyilatkozata arról, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • A pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására.
 • A pályázatot 2 példányban kérjük mellékelni.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodában szerzett vezetői gyakorlat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ 99/533-552 telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

 • A pályázatot postai úton vagy személyesen Lövő község polgármesterének címezve, a 9461.Lövő,Fő utca 181. címre kell benyújtani.
 • A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a 2018. július 31-ig, Képviselő-testületi hatáskörben kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Lövő község honlapja - www.lovo.hu

 

 

Hozzászólások (csak regisztált tagok szólhatnak hozzá a hírhez):
Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

<<  2020. február   >>
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Hírlevél
Név
Email cím

Támogatott böngészôk: