Mohl Adolf

1855. február 25-én Lövőn született Győr-Sopron egyházmegye egyik legjelesebb papja, Mohl Adolf, aki szülőfalujából indulva magas egyházi méltóságokat töltött be.
Tudós, történelemíró, nevelő, a gyermekek „pap bácsija”, a politikától távolálló, igazi pap volt. Tudományos tevékenysége elsősorban a történelem és a haza iránti szeretetéből fakadt. Ahová lelkipásztori munkája vezérelte, ott nekilátott a térség történetének megismeréséhez és feldolgozásához szükséges adatok gyűjtéséhez. Helytörténeti monográfiáiban foglalkozott a népszokások kutatásával és a művészettörténeti emlékek számbavételével is. Kutatásaival nagyban hozzájárult a győri egyházmegye történetének feldolgozásához, de megírta például Kismarton, a lorettói kegyhely, a tatai plébánia és szülőfalujának, Lövőnek a történetét is. Soproni helytörténeti munkái közül a Szent György-plébánia rövid története a legjelentősebb. Fő művének a Győr egyházmegyei jeles papok című életrajzírást tekinthetjük. Könyvei a tudományos értéken túl pedagógiai szempontból is jelentősek.
1939-ben halt meg, végakaratának megfelelően szülőhelyén, Lövőn helyezték örök nyugalomra. Mohl Adolf jeles pap, történész és író megérdemli, hogy példaképként állítsuk a mai kor embere elé.
 

A cikk a Kisalföld-onlineban jelent meg 2005. február 25-én, Mohl Adolf 150-edik születésnapjának emlékére.